ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Ψηφιακός σχεδιασμός και κατασκευή εξατομικευμένων Abutment ζιρκονίου, Κοχλιοσυγκολλούμενων, Κοχλιούμενων και Συγκολλούμενων εργασιών επί εμφυτευμάτων για άριστα κλινικά και αισθητικά αποτελέσματα

before
after